ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ซุ้ม บนถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต ตั้งแต่เวลา 9.0016.30 น. และช่วงที่สองในเวลาประมาณ 18.30-22.00 น.

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณแยก จปร.  และในเวลาเดียวกัน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์


 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณแยก จปร.


 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์


 ข้าราชการและประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์


 ส่วนหนึ่งของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศธ. ที่ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก


ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

เวลา 9.0016.30 น. เป็นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในช่วงแรก หลังจากนั้นแต่ละซุ้มหยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากนั้นจึงจะเริ่มให้ประชาชนเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง ในเวลาประมาณ 18.30-22.00 น. โดยถวายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และให้ผู้ที่ได้รับเชิญขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ

ส่วนในเวลา 22.00 น. หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว ผู้มีหน้าที่แต่ละซุ้มจึงจะเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป
PR Team “สป.-สร.” : ถ่ายภาพ
26/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. : รายงาน