ศธ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวง​ศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน และนักศึกษาทุกหนแห่ง ทรงสอนหนังสือราษฎร ทั้งในชุมชน หมู่บ้าน และสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณ เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

ในโอกาสอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐติกาลเทอญ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ​ นำคณะผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2563 ด้วย

 width=

 width=

 width=

 width=

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป​
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ทิพย์​สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน,​ ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน​
11/8/2563