ศธ. ต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย “สัมฤทธิผล​ ก้าวไกล ในระดับนานาชาติ”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน​ 2563 คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงาน “10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์” โดยมี  H.E. Mr. NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูต​ญี่ปุ่น​ประ​จำ​ประเทศไทย, H.E. Mr. Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ คณะครู และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 width=
 width=
 width=
รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย​ มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้ประเทศ ทั้งในเรื่องของความสำเร็จในการประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติ PISA, การเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ, ผลงานโครงการของนักเรียนที่จดอนุสิทธิบัตร เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะต่อยอดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และสิ่งแวดล้อม จึงขอให้สานต่อการดำเนินงานและยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย​ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงเตรียมแนวทางการพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ เพื่อให้เด็กเหล่านี้เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในอนาคต

“โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย​ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ได้ หากเราสามารถนำต้นแบบนี้ไปพัฒนาสถานศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ หรือสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ดูแลและให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งแบ่งปันทรัพยากรด้านการศึกษา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกันกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ก็จะส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่นั้น มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษา สร้างเยาวชนที่มีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีให้กับประเทศ” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู สนับสนุนให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งทักษะด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา ส่งผลให้เด็กมีความสามารถรอบด้าน และมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการกระตุ้นและทำให้เด็กเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ นักเรียนได้นำปัญหาของท้องถิ่นมาทำการวิจัย และช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่ จึงเป็นการต่อยอดการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในทุกด้าน

“เด็กไทยมีความรู้ความสามารถ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ​ให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษา​ที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยกระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางที่จะขยายผลความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัยกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์​พลังสิบ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ” รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าว

ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ตามภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย เชียงราย, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย พิษณุโลก, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย ลพบุรี, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย เลย, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย มุกดาหาร, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย บุรีรัมย์, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย ช​ลบุรี, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย เพชรบุรี, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย นครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย ตรัง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย สตูล

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะ​แก้ว, ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
25/11/2563