ศธ.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘