ศธ.ปลื้มปิติในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ศธ.ปลื้มปิติในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 68 รูป เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายนายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม ตลอดจนนำไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์อุปัชฌาย์ นับเป็นมงคลของชีวิตของนักเรียนอย่างยิ่ง

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ภาพ/ข่าว : คณะทำงานเลขานุการ รมว.ศธ.