ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

        นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จัดกิจกรรม    “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันที่ 14กรกฎาคม 60 ณ พื้นที่เขาพระยาเดินธง ตำบลดีรัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ผู้แทนกองทัพบกและผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน

  กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงได้จัดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริรวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙,๙๘๙ ต้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

          ในส่วนกลางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,089 ต้น ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งพันธุ์ไม้ที่กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนเพื่อปลูกในส่วนกลาง ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ) ต้นพิกุล (ต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี) และพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ขณะที่นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดลพบุรีว่า รู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเลือกพื้นที่เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ในการจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งบริเวณเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีโครงการสำคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการป่าสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยใช้ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น   มีการดูแลให้น้ำกับผืนป่าเป็นอย่างดี ทำให้อัตราการเติบโตของต้นไม้ดีมาก และโอกาสต่อไปขอเชิญชวนทุกท่านที่ผ่านมาพื้นที่ แวะมาเยี่ยมชมต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกไว้ในวันนี้

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่หลายหน่วย ทั้งในส่วนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอง ส่วนราชการของจังหวัด ทหาร ตำรวจทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกรมป่าไม้ ที่มอบต้นไม้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น จำนวน ๙๙๙,๙๘๙ ต้น ซึ่งโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แล้ว แต่ที่เรายังทำต่อทุกวันนี้ได้คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงย้ำตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ว่า “ขอให้พวกเราทุกคนสานต่อพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 อะไรที่ยังทำไม่เสร็จ ต้องทำให้เสร็จ อะไรที่ทำดี ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไป”และในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลด้วย เราจึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงงานเพื่อแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การที่มาจัดโครงการถึงจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มาเห็นของจริง มาเรียนรู้จากการลงมือทำ ตลอดจนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม

           น.ส.อินทิรา บุญตา นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา หนึ่งในนักเรียนที่ร่วมโครงการฯ กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ และอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาป่าให้ยั่งยืน ขณะที่ น.ส.ธนวรรณ ศรีสลับ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะลูกเสือจิตอาสา ดูแลบริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาร่วมปลูกป่า กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้มาช่วยเหลืองานในวันนี้ ซึ่งส่วนตัวนั้นชอบทำงานจิตอาสาอยู่แล้ว และตั้งใจว่าจะปลูกต้นไม้ เก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเท่าที่กำลังจะทำไหว เพื่อให้ป่าไม้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

          สำหรับส่วนภูมิภาค มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ของหน่วยงาน พร้อมกับส่วนกลาง จังหวัดละ ๑๓,๒๖๕ ต้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่ปลูกต้นไม้ มีการติดตามผลภายหลังจากการปลูกและจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ จะช่วยปลูกจิตสำนึกของเยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

                                                                                       กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ สรุป

                                                                                                ธเนศ,ธนภัทร /ภาพ