ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือประชาชน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ หารือเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และความเดือดร้อนของนักเรียนนักศึกษา  ตลอดจนการส่งคณะครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความชำรุดเสียหาย โดยขอให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ และจะให้บริการแก่ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนั้น ยังขอให้ช่วยประชาชนในการขนย้ายสัมภาระต่าง ๆ กลับเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนภายหลังจากระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ศกนี้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้สรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ พบว่า

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความเสียหายจำนวน 1,791 แห่ง มูลค่าความเสียหายกว่า 700 ล้านบาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับความเสียหายจำนวน 19 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รับความเสียหายจำนวน 150 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 30 ล้านบาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับความเสียหายจำนวน 293 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ความเสียหายส่วนใหญ่ที่พบ คือ ด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอของบประมาณกลาง ปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อดูแลให้การช่วยเหลือต่อไป สำหรับกิจกรรมที่จะให้บริการประชาชนภายหลังน้ำลด แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

  • การระดมจิตอาสาของนักศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน.ทั่วประเทศ จำนวน 300 ทีม รวม 7,500 คน แบ่งเป็นจิตอาสานักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 200 ทีมๆ ละ 30 คน และจิตอาสา กศน. 100 ทีมๆ ละ 15 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมนี้ โดยจะประสานพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ให้บริการขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยายนต์ และอุปกรณ์ทางการเกษตรให้แก่ประชาชน คาดว่าจะซ่อมแซมได้กว่า 400,000 ชิ้น

  • การช่วยเหลือสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  เพราะอุปกรณ์การเรียนการสอน และชุดนักเรียนนักศึกษาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จึงมอบให้ สพฐ. จัดโครงการ “ปันเครื่องเขียนให้เพื่อน” โดยจะเปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อไปมอบให้แก่ผู้เรียนที่ประสบภัยในครั้งนี้ และมอบให้องค์การค้าของ สกสค. เตรียมบริจาคหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนด้วย พร้อมทั้งวางแผนและหามาตรการเพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
9/1/2560