ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อบ่ายวันนี้ (25 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีพุทธศักราช 2559 และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ปวงชนชาวไทย สืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม’ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม