ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 โครงการ

นางสาวสาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ คือ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2554,  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม 2554  และวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2554  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการเหมาะสำหรับครู – อาจารย์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา

 

ทั้งนี้ ครูผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งดาวโหลดใบสมัครได้ในเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  www.sciplanet.org  แล้วส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยกิจกรรมการศึกษา โทร. 02-3920508

 

                                                                                                                                                                                                                   สายพิณ/ข่าว

ดูรายละเอียดและดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่