ศูนย์วิทย์ฯชวนอบรมเครื่องร่อน

ศูนย์วิทย์ฯชวนอบรมเครื่องร่อน

          น.ส.สาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องร่อนและเครื่องบินเล็ก ตอนที่ 3-4 สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องร่อน และเครื่องบินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกทักษะพื้นฐานและการทำงานเป็นทีม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้เกี่ยวกับอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กที่ถูกต้องในอนาคต
          น.ส.สาลิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมตอนที่ 3 เรื่องเทคนิคเครื่องร่อนยิงด้วยยางจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2554 และตอนที่ 4 เรื่องเทคนิคเครื่องบินพลังยางชนิดลำเดียวชิ้นเดียว จะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2554 เปิดรับสมัครตอนละ 60 คน และจะจัดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554
          ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากโรงเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ หน่วยกิจกรรมการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร0-2392-0508

          ที่มา : –ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 2553 (กรอบบ่าย)–