สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2557
และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ฯ

ดูรายละเอียดดังแนบ…