สกอ. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา ม.อาเซียน ครั้งที่ ๑๕

สกอ. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา ม.อาเซียน ครั้งที่ ๑๕

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)
กำหนดจัดงานแถลงข่าวการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไชยยศ จิรเมธากร) เป็นประธาน พร้อมให้นโยบายการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขันกีฬาระดับสากล ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมเรดิสัน
 
          ในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ จะชี้แจงถึงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ และศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา จะชี้แจงการจัดประชุมวิชาการการจัดการแข่งขันฯ ตลอดจนมีพิธีรับมอบผู้ให้การสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ ๑๕

———————————————————
 
Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603