สกอ. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอเพื่อการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอเพื่อการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED)
ผู้สนใจดูประกาศรับสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th และ www.mua.go.th โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 โทร. 0 2610 5397
 
 
Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603