สถานี ก.ค.ศ. การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง