สพฐ. ขอเชิญโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างปัจจัยการเชื่อมโยงไทย-จีน เพื่อพัฒนาประเทศไทย

สัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างปัจจัยการเชื่อมโยงไทย-จีน เพื่อพัฒนาประเทศไทย”


        “สพฐ. ขอเชิญโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างปัจจัยการเชื่อมโยงไทย-จีน เพื่อพัฒนาประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม” ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดที่ด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา : สถาบันการแปล สวก.สพฐ. 02-2885749-50