สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ. สถานศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว289
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรอง ผอ.และผอ. สถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายละเอียดตำแหน่งว่างเพิ่มเติมดังแนบ…

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน