สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการสังกัด สพฐ.

 

         ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ

ที่มา http://www.obec.go.th/documents/49505