สพฐ.ประกาศแจ้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว284
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ…

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน