สพฐ.ส่งหนังสือแจ้งเวียนเรื่องการสอบและบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน