สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นกิจกรรมออกกำลังกาย ภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใส่ชุดวอร์มร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายภายในหน่วยงานราชการ และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ณ สถานที่และหน่วยงาน


ทั้งนี้ ได้เห็นภาพข่าวการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ถนนศรีอยุธยา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด ต่างมีกิจกรรมให้บุคลากรได้เลือกการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย เช่น ฟิตเนส, แอโรบิค, เปตอง, ฮูล่าฮูป, กระโดดเชือก, เดินและวิ่ง, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, แชร์บอล เป็นต้นแอโรบิควันแรกเนืองแน่นด้วย “หนุ่มสาว” ชาวเสมา


ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมออกกำลังกาย รมว.ศึกษาธิการ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อบอุ่นร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อม และเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมและเล่นกีฬาในประเภทต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรอย่างเป็นกันเอง ดังนี้
  • แอโรบิค  ที่สนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ หน้าหอพักคุรุสภา  • เทเบิลเทนนิส ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพื้นที่หลังองค์พระพุทธรูปประจำกระทรวง  • แบดมินตัน  ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  • ตะกร้อ  ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  • ฟุตซอล  ที่ลานจอดรถสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  • แชร์บอล และวอลเลย์บอล ที่สนามหญ้าข้างหอประชุมคุรุสภา  • ฟิตเนสและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริเวณข้างห้องสื่อมวลชน  • เปตอง  ที่สนามเปตองข้างอาคารรัชมังคลาภิเษกรมว.ศึกษาธิการ ขึ้นเวทีขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมใจในกิจกรรมที่ดีๆ เพื่อตัวเองทุกคนเล่นปิงปอง แบดมินตัน และฮูล่าฮูป
ส่วนฟุตซอล รมว./รมช.ศธ.ทั้งสองยังวอร์มไม่เต็มที่ กลัวบาดเจ็บ เลยแค่นั่งเชียร์ร่วมออกกำลัง ฟิตเนส ชมเปตอง .. งานนี้คึกคักทั้งกระทรวงโอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) แห่งสหประชาชาติ ยังได้ชื่นชมนโยบายของไทยในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในครั้งนี้ และหวังให้นานาชาติยึดเป็นแบบอย่างด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
30/11/2559