สอศ.ประกาศบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557 จำนวน 65 ราย

คำสั่ง สอศ. ที่ 573/2558
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จากโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557
จำนวน 65 ราย


ประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ…