สอศ.ประกาศรายชื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 43 ราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คำสั่ง สอศ. ที่ 357/2558 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 43 ราย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ…

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)