สอศ.ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)


เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


ดูรายละเอียดลำดับที่และกำหนดเวลารายงานตัวตามเอกสารแนบ
 1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)
 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2)