สอศ.ประกาศรายชื่อแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 112 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ประกาศคำสั่ง สอศ. ที่ 649/2558


การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 112 ราย
รายละเอียดดังแนบ…