สอศ.แจ้งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 รายงานตัว

แจ้งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 รายงานตัว

รายละเอียดรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 280 รายและสถานศึกษา

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาที่ได้แจ้งความจำนง ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ภายในเวลา 8.30 น.

เอกสารรายละเอียดแนบ

การแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6