สอศ.ให้หน่วยรับสมัครครูผู้ช่วยทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครและคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ให้หน่วยรับสมัครครูผู้ช่วยทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้อง


ของข้อมูลผู้สมัครและคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย