สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 18.45 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นในเวลา 19.15 น. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เข้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เข้าประจำอาสน์สงฆ์ ภายในพระอุโบสถ โดยมี รมช.ศึกษาธิการ และประชาชนร่วมสักการะ

เวลา 19.30 น. หัวหน้าอุบาสก อุบาสิกาของวัดราชบพิธฯ นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นประธานในพิธีเดินนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ในขณะที่ฆราวาสเวียนเทียน พระสงฆ์วัดราชบพิธฯ ทำวัตรเย็น เมื่อจบแล้วหัวหน้าอุบาสก อุบาสิกา นำอาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 จบ

ต่อมา ประธานในพิธีถวายปัจจัยและเครื่องกัณฑ์เทศน์ พร้อมด้วยหนังสือที่ระลึกของกระทรวงศึกษาธิการ และกราบลาพระสงฆ์ในเวลาประมาณ 20.30 น.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
23/2/2559