สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต.

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดนราธิวาส – พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ, นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

พลเอกสุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านกีฬา ได้เรียนตามความสนใจ เช่น เด็กที่รือเสาะเก่งเรื่องฮอกกี้ ก็จะส่งเสริมให้เข้ามาเป็นนักเรียนทุน ซึ่งมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา จะทำให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการเรียนหลักวิชาการต่างๆ ก็ยังคงเป็นเรื่องหลักที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมการอย่างดี เพื่อปรับโปรแกรมเรียน เห็นพัฒนาการของนักเรียน เด็กมีทักษะผู้นำ การพัฒนาจิตใจที่ดีงาม ทั้งนี้ จะทำลักษณะก้าวอย่างมั่นคงไปทีละส่วน รุ่นแรกดำเนินการที่จังหวัดยะลา และที่อำเภอรือเสาะ ในปีการศึกษาต่อไปก็มีแผนจะเปิดให้ทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งก็จะขยายผลไปตามลำดับ

ทั้งนี้ รัฐบาลมีข้อห่วงใยคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการทำงานที่ผ่านมา 1 ปี ก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงประจักษ์ของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องพยายามพัฒนาให้สูงขึ้น โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และผู้นำศาสนา

นอกจากนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากความห่วงใยมายังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ตั้งใจเรียน อีกทั้งดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงหน้าฝน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน พยายามศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป


ขอบคุณ : ข้อมูลภาพข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (ปพิชญานันท์ เทพรักษ์)

ในโอกาสนี้ พลเอกสุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ตำบลตาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอีกด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/11/2558