สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๕๘