สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ รับโอนข้าราชการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการจำนวน 1 อัตรา โดยต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6285646-8 (ต่อ 101 และ 121) ภายในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ