สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานกองทุน เงินเดือน 21,000 บาท

          สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานกองทุน   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   อัตราเงินเดือน 21,000 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง  สนใจคลิกอ่านรายละเอียดที่นี่  http://production.cpc.ac.th/edtechweb/?p=13469สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โทร. 0-2281-8775, 0-2280-0344

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 24

กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21, 23

กลุ่มจัดสรรเงินทุน ต่อ 19, 18

กลุ่มกำกับ ติดตาม ประเมินผล ต่อ 17

โทรสาร ต่อ 16