สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานกองทุน 2 ตำแหน่ง

Download รายละเอียดทั้งหมด ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ


สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โทร. 0-2281-8775, 0-2280-0344

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 24

กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21, 23

กลุ่มจัดสรรเงินทุน ต่อ 19, 18

กลุ่มกำกับ ติดตาม ประเมินผล ต่อ 17

โทรสาร ต่อ 16