ส่งพาสปอร์ต + ใบสมัคร + แบบฟอร์มกรอกวีซ่า ภายใน 28 กันยายน 2552

ส่งพาสปอร์ต + ใบสมัคร + แบบฟอร์มกรอกวีซ่า ภายใน 28 กันยายน 2552

       สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้โควต้าเพิ่ม สามารถส่งชื่อนักเรียนที่ชนะการประกวดโดยไล่ไปตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ ได้ถึง 8 คน  ให้นักเรียนส่งใบสมัครด่วน  และส่งพาสปอร์ตถึงพี่ภายในวันที่ 28 กันยายน 2552
เพราะเขาปิดรับทำวีซ่า  1-8 ตุลาคม  เราจะเดินทาง ประมาณ วันที่ 12 -13 กันยายน 2552  และค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าจะไปอบรมที่ Jinan University มหาวิทยาลัยของเสี่ยวจิ้ง  – มหาวิทยาลัยที่ดีมากแห่งหนึ่ง
 
      ส่งใบสมัคร + แบบฟอร์มกรอกวีซ่า มาอีกครั้ง   ส่วนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน  รอสถานทูตจีนแจ้งมาค่อยแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ – เงินส่วนนี้สถานทูตเขาเป็นคนเรียกเก็บไม่ใช่ สพฐ.
 
     ส่งพาสปอร์ต ได้ที่
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (ค่ายนักเรียนเดือนตุลาคม 2552)
สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. อาคาร 3  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต กทม. 10300