ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมใน จชต.

“กศน.และอาชีวศึกษา” ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน เพื่อป้อนธุรกิจ SMEs-วิสาหกิจชุมชน-OTOP ในพื้นที่ 5 จชต. ตั้งเป้า 1 อำเภอ 1 ชิ้นงาน เตรียมคิกออฟโชว์นักธุรกิจเพื่อติดต่อซื้อขายครั้งแรกเดือนมีนาคมนี้

วันนี้ (11 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน กศน.และ สอศ. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อำเภอ) ได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP ในการคิดค้นและดำเนินการให้เกิด “ชิ้นงาน” ที่เป็นนวัตกรรมตามแนวคิดของประชาชน

โดยสำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาและตัดสินใจในการนำประชาชนที่มาศึกษาทั้งหลักสูตรระยะยาว/ระยะสั้น ที่ประกอบอาชีพและมีแนวคิดจะพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน แต่ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร ส่งต่อให้ สอศ.ในพื้นที่ ส่วน สอศ. มีหน้าที่ในการจัดอาจารย์ช่าง และร่วมกับผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมทั้งให้นักศึกษาอาชีวะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา สังเกตการณ์ และฝึกปฏิบัติการอีกด้วย

ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดเป็นระบบ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งจากการลงพื้นที่และนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ก็เห็นว่าอำเภอต่าง ๆ ในชายแดนภาคใต้ต่างก็มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจมาก เช่น ลูกหยี การแปรรูปส้มแขก ฯลฯ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

โดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าจะร่วมกันสนับสนุนให้เกิด “นวัตกรรมชิ้นงาน” ให้ผู้ประกอบการอย่างน้อยอำเภอละ 1 ชิ้นงาน และในเดือนมีนาคมนี้จะมีการนำชิ้นงานมาจัดแสดงและเชิญนักธุรกิจมาเยี่ยมชมเพื่อติดต่อซื้อขายครั้งแรกได้


เลขา กศน. และรองเลขา กอศ. ร่วมลงนาม


พิธีลงนาม มีรอง ผวจ.ปัตตานี และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน


รมช.ศธ.และคณะทำงาน พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมงาน


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของ จชต.ที่จะนำไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

อนึ่ง การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8, พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ฯลฯ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
11/2/2561