หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ

1.  หลักสูตร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 9
     อบรมระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2554 – 9 กันยายน 2554  


2.  หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 10
    จากกำหนดการเดิม อบรมระหว่างวันที่
21 พฤษภาคม 2554 – 2 ตุลาคม 2554


ทั้งนี้ทางสถาบันฯได้แนบโครงการฝึกอบรบพร้อมใบสมัครทั้ง 2 หลักสูตร 

หากท่านใดสนใจสามารถ สอบได้รายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่าง
              

และหากต้องการดูภาพบรรยากาศผู้เข้าอบรมรุ่นที่แล้วสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.facebook.com/HRIThammasat

หรือติดต่อเราทางเว็บไซค์ www.hri.tu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์. 0 2613 3303
โทรสาร. 0 2223 8286  และ 0 2226 5324

หากต้องการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อกลับตามอีเมลข้างล่างนี้  

นางวีนัส     ลำทา   M.08-9226-8743           Venus_L2007@hotmail.com
นางสาวมาตรญา   น่วมคุณสิน    M.08-9425-9530      
tak_aime@hotmail.com
นางสาวสราพร    หัตถากรณ์   M.08-6032-1707
ming_7777@windowslive.com

 แหล่งที่มา : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.