หารือกับปากีสถาน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในอนาคตจะมีความท้าทายด้านการศึกษาเกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้งการร่วมมือกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย การส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากร ตลอดจนการหาจุดแข็งร่วมกันของแต่ละประเทศ และความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคนี้ ให้มีความก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งทัดเทียมกับนานาประเทศได้

ในเรื่องการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปเรียน “อิสลามศึกษา” ที่ปากีสถานจำนวนมาก เนื่องจากปากีสถานตั้งอยู่ไม่ไกลจากไทยมากนัก และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกัน โดย ศธ.มีความยินดีและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการดำเนินงานของ ศธ.ด้วยว่า ในขณะนี้กำลังเร่งปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, การกระจายอำนาจการบริหารให้กับสถานศึกษาในพื้นที่, ลดการควบคุมอำนาจจากส่วนกลาง เป็นต้น

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน โดยปากีสถานยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจากปากีสถาน มาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่ง อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ในส่วนของปากีสถานเอง ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยสำหรับไปเรียนต่อที่ปากีสถานเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้คนรู้จักปากีสถานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดหวังว่าไทยและปากีสถานจะได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร