หารือความร่วมมือกับโปรตุเกส

ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือการศึกษากับนายฟรันซิสโก วาซ พัตโต (H.E. Mr. Francisco Vaz Patto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับและหารือ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับมอบมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสฯ โดยได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ คือ การส่งเสริมการแปลวรรณคดีโปรตุเกสเป็นภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นภาษาโปรตุเกส เพื่อให้ผู้เรียนของทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองประเทศ


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

นอกจากนี้ ได้ขอให้โปรตุเกสติดตามการจัดส่งครูไทยไปสอนและจัดทำหลักสูตรภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยลิสบอน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่อดีต รมว.ศึกษาธิการ (พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ได้เคยหารือกับนายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา (H.E. Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa) อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยลิสบอนยังไม่ได้แจ้งตอบรับกลับมา ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยของไทย 2 แห่งที่แจ้งความประสงค์จะร่วมมือเพิ่มเติมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลิสบอน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศจะได้มีการหารือในรายละเอียดความร่วมมือดังกล่าวต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์ (สต.สป.)
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/2/2559