อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL

อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL

 

ขอเชิญครู-อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ  และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL English Online  หัวข้อ  “ Applications of The EOL English Online For Classroom Use   เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้น่าสนใจและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          การอบรมครั้งที่ 9 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน  2554 เวลา 08.00 – 16.00 น.    ศูนย์คอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมศักดิ์  โทร.081-6163376 ดูรายละเอียดที่  www.engtest.net  ด่วน ! รับจำนวนจำกัด 

แหล่งที่มา :
Jitti Ekkapanpong
Position : Online Marketing
Englishonline Co.,Ltd
48/294
Ramkamhang 104