อาชีวประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตามมาตรา38 ค.(2) เข้ารับราชการฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2)
สังกัด สอศ.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
http://www.vec.go.th/portals/39/tabid/2112/ArticleId/3100/3100.aspx