อาชีวศึกษา ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558


นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่