อาชีวะอาสา ลดควันลดฝุ่น PM2.5

วันนี้ (31 มกราคม 2562) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ และประดิษฐ์อุปกรณ์นวัตกรรม สำหรับใช้บรรเทาสภาวะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพฯ 21 แห่ง และพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 79 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสากว่า 1,000 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดมพลังทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในช่วงของการปิดเรียนเป็นเวลา 2 วัน (วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อช่วยผลิตและประดิษฐ์อุปกรณ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเอง ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ, การผลิตหน้ากากอนามัย (แมส) เพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาผลิตไปแล้วกว่า 50,000 ชิ้น, เครื่องพ่นละอองน้ำ 250 เครื่อง เพื่อติดตั้งบนอาคารสูงและบนพื้นดิน ทั้งในส่วนราชการและในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤตหรือมีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์ Fix It Center ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 100 แห่ง เพื่อตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ที่ออกบริการประชาชนในช่วงของเทศกาลต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งมีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ ในการผลิตรถยนต์เคลื่อนที่จากรถยนต์ต้นแบบที่อาชีวะมีอยู่ ซึ่งมีความคล่องตัวสูงและเข้าถึงพื้นที่ตรอกซอกซอยได้ดี เพื่อช่วยลดปัญหาอีกทางหนึ่ง

วันนี้จึงต้องการมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่มีจิตอาสา และเสียสละเวลานำความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองยังอยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากนี้คงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งในส่วนของแนวโน้มและปริมาณค่าฝุ่นละออง และความสามารถในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ เพื่อปรับแนวทางการทำงานให้มีความเหมาะสมต่อไป

“เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ได้ฝากความระลึกถึงมายังนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน พร้อมขอบใจเด็ก ๆ ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลา เพื่อประดิษฐ์และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของอาชีวะอาสา เพื่อประชาชนจะได้มาเข้ารับบริการ อีกทั้งยังจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็กเองที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์แก่สังคมด้วย” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ปิดการเรียนการสอนแล้วจำนวน 41 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่กรุงเทพฯ 21 แห่ง จังหวัดนครปฐม 6 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง จังหวัดปทุมธานี 3 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร 3 แห่ง และจังหวัดสมุทรสงคราม 3 แห่ง ในส่วนของการทำงานด้วยจิตอาสาครั้งนี้ที่จะเพิ่มจำนวนผลิตทั้งเครื่องพ่นละอองน้ำและหน้ากากอนามัยอีกหรือไม่นั้น ต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวัน แต่ในส่วนของศูนย์ Fix It Center ทั่วประเทศ ได้เปิดเป็นการเฉพาะกิจแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ รวมถึงตรวจสภาพเครื่องยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากเดิมจะเปิดช่วงที่มีเทศกาลหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

 

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร