อาชีวะให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ช่วงสงกรานต์

อาชีวะให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ช่วงสงกรานต์

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ พีทีที เอ็นจิ้น จูน อัพ (PTT ENGINE TUNE UP) ประหยัดพลังงาน ให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2553 
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.