เกณฑ์จัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้

ชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายในการประชุมชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ขอบคุณภาพถ่าย: etvMAC
10/11/2559