เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว


จังหวัดสระแก้ว พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา “สระแก้วมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวหน้าด้วยการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”

กรุณาติดตามสรุปข่าวเพิ่มเติม


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
2
/9/2559