เข้าร่วม ประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2552 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

 

ภาพข่าวประกอบ

 

มีข่าวดี มาบอกจ้า!!!ขอเชิญทุกท่าน ที่สนใจ

เข้าร่วม ประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2552 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท 
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
รายละเอียดตามประกาศเชิญชวนที่ได้แนบมานี้และ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/webaccess/

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร.02 525 7052-3 โทรสาร. 02 568 2604

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร