เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 


Download เอกสารรายละเอียด ด้านล่างค่ะ


เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน