เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.