เชิญติดตามชมรายการ คนของประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙