เชิญร่วมงาน “เปิดบ้านเพาะเมล็ดพันธุ์ความรู้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

NSTDA Academy Open House 2011
เปิดบ้านเพาะเมล็ดพันธุ์ความรู้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 

เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

   1. เปิดตัว สถาบัน วิทยาการ สวทช.

   2. แนะนำบริการและความเชี่ยวชาญ

   3. เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรของสถาบันฯ

   4. ยกระดับความเข้มข้นและเสริมความสามารถด้าน ว. และ ท. ในภาครัฐ ภาคผลิตและบริการ

   5. สนับสนุน Green Technology ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ที่มาข่าว :
สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบ ซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

http://www.NSTDAacademy.com/


Call Center: 0-2642-5001-10