เชิญร่วมประชาวิจารณ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 10 รายการ

              เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 10 รายการ  ตามรายละเอียดไฟล์แนบด้านล่าง  ผู้เข้าชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อโต้แย้งรายละเอียดต่างๆ กรุณาส่งความคิดเห็นต่อท้ายได้เลย หรือจะส่งอีเมล์มาที่ website@emisc.moe.go.th เพื่อพิจารณาต่อไป
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (Desktop PC)
3. เครื่องพิมพ์ (Printer)
4. จอภาพคอมพิวเตอร์ (LCD)
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
6. สแกนเนอร์ (Scanner)
7. โปรเจคเตอร์ (Projector)
8. เครื่องมัลติฟังชั่น (Mutifunction)
9. กล้องดิจิตอล (Digital Camera)
10. ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage Expansion)